Cristel

CRISTEL

És un film de poliolefina termoretràctil de qualitats mecàniques òptimes aplicable a tot tipus de màquines

Altres acabats

 

Tractament Corona

És un tractament que dóna un poder més gran de fixació de les tintes, obtenint així una qualitat d’impressió superior.

Tratamiento corona
 

Punt Verd

Els símbols de punt verd i reciclatge indiquen que el producte no contamina quan es destrueix i que es pot tornar a utilitzar.

Punto Verde
 

Microperforat

Facilita la sortida de l’aire durant el procés de retractilat.
Permet una transpiració més gran dels productes que ho necessitin.

Microperforado

Recomanacions per l’emmagatzematge del producte

  • Emmagatzemar el film en ambients amb temperatures mitjanes al voltant dels 25°C (si la temperatura és superior a 30°C la qualitat del film pot veure’s afectada)
  • Evitar llocs propers a fonts de calor (l’estabilitat dimensional pot veure’s alterada i poden sorgir problemes a l’utilitzar el producte)
  • Mantenir el film lliure d’impureses
  • No exposar el film a la llum solar directa durant massa temps

La nostra garantia cobreix el film durant un termini de 6 mesos des de la data de l’expedició.
En cas d’emmagatzematge incorrecte la garantia no cobreix el producte.